Akbar, Imanaly, Sergeyeva Aigul Maksatovna, Myrzaliyeva Zabira Kazbekkyzy, Tazhekova Akmaral Zhaksybekkyzy, Saulembaev Altynbai Tagabayevich, and Mominov Serik Abdukarimovich. 2022. “Sustainability of the Community-Based Ecotourism Development in the Aksu-Zhabagly Nature Reserve, Kazakhstan: An Evaluation through Local residents’ Perception”. REGION 9 (1):69-82. https://doi.org/10.18335/region.v9i1.335.